Onze visie op AI

Naar een toekomst-bestendige bedrijfsvoering

Als verzekeraar, volmacht of intermediair bent u uiteraard gebaat bij een toekomstbestendige bedrijfsvoering, waarbij de juiste klanten, op het juiste moment, de juiste aandacht krijgen.  

Onze visie is dat de inzet van data en AI technologie daarbij een belangrijke sleutel van succes is. Want meer adviseurs inzetten is veel te duur en niet schaalbaar.

AI bestaat uit zelflerende algoritmes, waarmee computers zeer complexe taken uit kunnen voeren met grote hoeveelheden data. Bij verzekeringen draait het echter om vertrouwen: het is én blijft in belangrijke mate peoples business. 

Het doel van de inzet van AI moet daarom zijn uw medewerker te ondersteunen, niét om deze te vervangen. Dus automatiseren waar mogelijk en de menselijke touch waar nodig. Dat noemen wij de human in the loop.

For insurers, data is the key to success [Cap Gemini]

A Data Master insurance organization earned 175% higher “revenue per employee” and was 63% more profitable than the average insurer. 

Data initiatieven van Data Masters leiden in nagenoeg alle gevallen tot een hogere NPS, een verbeterde combined ratio en toename van premie-inkomsten.   

Slechts 18% van de verzekeraars kan zich ‘Data Master’ noemen. Meer dan 70% van de verzekeraars behoort nog tot de ‘Data Laggards’. 

Bekijk hier het onderzoek van Cap Gemini dat gehouden werd onder 204 verzekeraars. 

Waarom nú starten met AI

Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there

Ok, so far so good. Vandaag is het immers business as usual, morgen waarschijnlijk ook nog wel en de marges zijn nog goed. Dus waarom zou u nú al actie ondernemen?

Schaalvergroting

De concurrentie: schaalvergroting

Welke strategie u ook kiest, niets doen is géén optie meer. Door schaalvergroting neemt ook de slagkracht van uw concurrent met de dag exponentieel toe. 

Werknemers

De medewerkers: krapte op de arbeidsmarkt

Goede medewerkers zijn limited resources, die wilt u zo effectief mogelijk inzetten en niet onnodig administratieve taken laten doen. Bovendien willen uw beste medewerkers met de beste en slimste tooling werken. Biedt u dat niet, dat zet u uw business op het spel.

Klanten

De klanten: Gemak is de nieuwe vorm van loyaliteit

Organisaties als Bol, Booking of Amazon bieden de klant volop digitaal gemak en een volledige gepersonaliseerde klantreis. Dit is wat úw klant vandaag ook van úw organisatie verwacht.

Toezichthouder

De toezichthouder: Klantbelang staat voorop

Art 4:15 – lid 1 Wft luidt: “Een financiële dienstverlener richt de bedrijfsvoering zodanig in dat deze een beheerste en integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt”. En in art 4:24b Wft staat: “Een financiële dienstverlener die adviseert, handelt in het belang van de consument of begunstigde”.  Met AI is het voor dienstverleners steeds gebruikelijker om tegen laste kosten een kwalitatief veel hoger niveau van dienstverlening in te richten.  In de combinatie met tekort aan personeel en het achterblijven van voldoende nazorg levert dit een steeds zwaarder risico voor u op.

Wij helpen u kiezen voor de juiste AI 

AI is een nieuwe systeemtechnologie met een grote impact op de samenleving. Voor u als verzekeringsbedrijf betekent dit dat het verstandig is om te onderzoeken hóe en vooral wélke AI u het beste in kunt zetten om uw bedrijfsvoering effectiever en efficiënter in te richten. We onderscheiden twee hoofdvormen van AI:

Generative AI

Generative AI verwijst naar het gebruik van algoritmes die in staat zijn om autonoom nieuwe inhoud te genereren, zoals teksten, afbeeldingen of geluiden, op basis van bestaande data. Het in de media gehypte voorbeeld staat op www.openai.com: chatGPT-3. GPT staat voor "Generative Pre-trained Transformer". Adviseurs kunnen GPT gebruiken om krachtige antwoorden te genereren op veel gestelde vragen, relevante content te genereren voor blogs of bijvoorbeeld snel een samenvatting op te vragen van lange wetteksten. 

Momenteel heeft Generative AI de volgende nadelen:

  • Handmatige correcties en kwaliteitscontrole blijven noodzakelijk
  • Het Black Box algoritme is niet uitlegbaar en stuit op weerstand 
  • Vereist grote hoeveelheden data om op te trainen

Er zijn juridische risico’s

Specifieke AI

Specifieke AI, ook wel bekend als narrow AI, is gericht op het efficiënt uitvoeren van een specifieke taak met een bijzonder hoog niveau van expertise en nauwkeurigheid. Omdat dit in verzekeringsland natuurlijk erg belangrijk is, zetten wij name deze AI veel in voor onze klanten.

Ten opzichte van Generative AI heeft Specifieke AI de volgende voordelen:

  • Geheel op maat in te richten voor één specifieke taak
  • Er is een transparant algoritme mogelijk dat voldoet aan de Ethisch kader datatoepassingen van het Verbond van Verzekeraars
  • Mogelijkheid om uitsluitend op eigen data te trainen zonder risico op datalekken
  • In te richten met hoge nauwkeurigheid en hoge betrouwbaarheid van resultaten
Image005 (1)
AI: zorg of zegen voor het intermediair?

In dit artikel van onze co-founder Dennie van den Biggelaar vindt u een actueel overzicht van zowel generative AI als specifieke AI toepassingen die nu al succesvol worden ingezet bij het intermediair.

Wij ontzorgen met bewezen PRaaS of DaaS

Kiezen uit Predictions as as Service (PRaaS) of Datascience as a Service (DaaS)

PRaaS

Wij begrijpen dat het u voor als klant een zegen is als de inzet AI leidt tot snel en meetbaar resultaat en dat u tegelijkertijd maximaal ontzorgd wilt worden.

De specifieke AI oplossingen van Onesurance bieden wij daarom in de meeste gevallen aan in de vorm van Predictions as a Service (PRaaS), die wij samen met onze partners op slimme wijze kunnen integreren én operationaliseren in uw bestaande processen. Hierdoor kunt u snel en moeiteloos gebruik maken van de voordelen van AI. 

DaaS

Elk verzekeringsbedrijf heeft natuurlijk een eigen koers en een eigen klantengroep. Sommige klanten geven daarom de voorkeur aan onze Datascience as a Service (DaaS).  DaaS is een unieke dienstverlening in de markt, waarmee u het neerwaarts risico van inzet van deze nieuwe technologie minimaliseert, eigen IP op kunt bouwen en output maximaliseert.

DaaS betekent simpelweg dat één of meer data-scientisten en data-engineers van Onesurance voor u dedicated gedurende één of meer dagen per week aan de slag gaan onder bezielende begeleiding van een ervaren AI strateeg en insurance expert.

Waarmee kunnen wij ú helpen?

Heeft u een vraag over PRaaS of DaaS, stuur gerust een email naar info@onesurance.nl