KIEZEN VOOR SCHAALBARE AI-TECHNIEK MET DATA ETHIEK

Februari 2023

Bij de inzet van Artificial Intelligence speelt data ethiek een grote rol. Daarom werken wij intensief samen met ons zusterbedrijf Brush-AI en ’s Nederlands eerste bedrijf dat zich specifiek bezighoudt met responsible AI.

Zo zorgen we ervoor dat de algoritmes die wij ontwerpen ‘by design’ voldoen aan het  Ethisch Kader Datatoepassingen van het Verbond van Verzekeraars.

We zien het elke dag op kantoor, door moderne computertechnologie groeit de berg ‘big data’ exponentieel. Maar wat kunnen we met deze, nog nietszeggende, data? Hoe maken we er bruikbare informatie van, die ons figuurlijk in formatie zet waardoor we betere beslissingen nemen en klantbediening kunnen verbeteren? En hoe zorgen we ervoor dat deze data gedreven besluitvorming op een ethische en verantwoorde manier gebeurd?

Of kijk op Linkedin